Oprava Chaty Maxe Švabinského

Chata Maxe Švabinského prochází v této době opravou svého vnějšího zateplení a vyměněna budou také vnější okna.

 

   
         
     

zpět