Ohlas čtenáře

Dovolte mi popřát vše nejlepší do roku 2009 všem, kteří si dávají námahu s prací pro obec ve které mám své předky v rodinách Podhajských a Hurtových. Jsem rád, že jsem se dozvěděl něco bližšího o učiteli Podhajském, který patrně k mým předkům patří. V Kozlově jsem nebyl dlouhá léta. Pamatuji se ale živě na květen 1945, kde jsme bydleli nějaký čas u Kloubcových a ve sklepě poslouchali vysílání zahraničního rozhlasu. Také atmosféru obav, když přicházely zprávy o blížících se esesácích a možnosti že půjdou přes obec spojených s obavami o život. Také jsme se dozvěděl, když vlastně do obce přišel můj otec jako příslušník finanční stráže a chodil na jídlo do hospody k Hurtovým, kde vařila moje matka. Žiji dlouhá léta na Slovensku a kdo ví, zda ještě někdy do Kozlova zavítám. Pracuji jako psycholog  v psychiatrické nemocnici v Kremnici. Jsem rád, že žijete aktivním životem a přeji vám radost z této činnosti , Porozumění spoluobčanů, potřebné zdraví a dostatek energie. Nazávěr bych rád připojil pozdrav všem sousedům a vzdáleným příbuzným, pokud si pamatuji, tak přesto že já jsem se narodil již v České Třebové, tak většina obyvatel Kozlova pro mne byla teta, nebo strýc.

PhDr. Jindřich Cupák

 

zpět