Pobyt posluchačů fakulty restaurování na Kozlově

Za posledních několik let si mohli obyvatelé Kozlova všimnout, že vždy kolem poloviny září se v okolí vesničky nebo i v ní samotné objeví parta mladých lidí, kteří postávají v loukách, na polích a nebo mezi chaloupkami. Před sebou mají stojan, v ruce paletu a u nohou batoh s dalšími pomůckami. Jsou to studenti, nebo jak oni sami sebe nazvali posluchači, prvního ročníku fakulty restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice. S jedním z nich jsem se dal do řeči a on mně popsal účel jejich zdejšího pobytu. "Měli by jsme tady rozkreslit, máme volnou ruku a tak je jen na nás a naší fantazii jaká témata si pro své práce zvolíme". Studenti zde strávily týden a půl a za tuto dobu vytvořily spoustu krásných a určitě i hodnotných prací. Na závěrečný večer si studenti připravili výstavu svých prací na Chatě Maxe Švabinského, kde také mimo jiné našli pro svůj pobyt útočiště. Výstava byla přístupná veřejnosti a kdo o ni projevil zájem určitě neodešel s prázdnou. Návštěvníci této výstavy, přestože to byly většinou "domorodci", otevřeně obdivovali jejich práce a sami občas tápali, kde se daná scenérie nachází nebo čí že je to chaloupka, na kterou se právě dívají. Jeden ze studentů hodnotil tento pobyt asi takto: "Bylo tady hezky a hlavně je tady spousta námětů na naše práce. I když je pravda, že jeden den jsme si museli udělat výlet do České Třebové, aby jsme se dostali trochu mezi lidi. Jinak se nám tady doopravdy líbilo a jsme rádi, že o naši výstavu byl projeven zájem". A tak aby ten kdo z nějakého důvodu nemohl tuto výstavu navštívit nepřišel tzv. zkrátka, podařilo se mi po dohodě s autory vyfotit několik jejich prací a s jejich svolením mohou být umístěny na těchto internetových stránkách.

práce studentů

zpět